English A A A A A

Ofte stilte spørsmål i forbindelse med koronavaksinering

Om vaksinen

Hva koster det å ta vaksinen?

Regjeringen har bestemt at vaksinasjon mot koronavirus tilbys helt gratis.

Oppsatt tidspunkt passer ikke, kan jeg endre dette?

Du kan avbestille time for testing via helsenorge.no. hvis det er mer enn 24 timer til timen din. Er det mindre enn 24 timer til test, ta kontakt på koronatelefonen 73 97 20 99.

Hvor foregår vaksineringen?

All vaksinering foregår på Malvik Senter.

Hvor lang tid tar det før vaksinen har effekt?

Full effekt, det vil si 95 prosent beskyttelse, opptrer innen en uke etter at man har fått andre dose. Sannsynligvis får du noe beskyttelse allerede etter første stikk, men det er begrenset hvor mye og hvor lenge den varer. Det er derfor viktig med to doser for å få full effekt. 

Hvor kan jeg finne informasjon om eventuelle bivirkninger?

Alle vaksiner kan gi bivirkninger, også vaksinene mot koronaviruset, men de fleste er milde og forbigående. Den vanligste bivirkningen som er registrert i forbindelse med vaksinene er milde smerter og hevelse på injeksjonsstedet. Andre vanlige bivirkninger er tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Disse oppstår som regel i løpet av de første dagene etter vaksinasjon, og går som regel over etter en til to dager.

På Legemiddelverkets nettsider finner du mer informasjon om bivirkninger.

Hva gjør jeg hvis jeg får bivirkninger?

Hvis du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer etter å ha tatt vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell. Hvis de mistenker alvorlige eller ukjente reaksjoner som skyldes vaksine plikter de å melde fra, slik at man til enhver tid har oversikt over dette. Det er også mulig å melde fra selv via helsenorge.no.

Jeg er ikke i risikogruppen, hvorfor burde jeg vaksinere meg?

Fordelen med at så mange som mulig vaksinerer seg er at vi som samfunn klarer bedre å stå imot viruset. En høyere andel vaksinerte i befolkningen vil sannsynligvis gi bedre beskyttelse for de sårbare.

Jeg har akkurat flyttet til Malvik, får jeg vaksine i kommunen?

Alle som bor i Malvik, får tilbud om vaksine i kommunen. Hvis du akkurat har flyttet til kommunen, ta kontakt med koronavaksinetelefonen på 482 62 030 for å få bekreftet at du står på listen.

Jeg bor i Malvik, men har fastlege i en annen kommune. Får jeg tilbud om vaksine i Malvik?

Ja. Alle som bor i kommunen får tilbud om vaksinen, uavhengig av hvor du har fastlege.

Er det noe jeg skal passe på før jeg møter til vaksinasjon?

Dersom du har spørsmål rundt din helsesituasjon og vaksinering må du avklare dette med din fastlege.

Dette må du også huske på når du møter opp til vaksinering:

  • Møt presis.
  • Bruk munnbind.
  • Ta med legitimasjon, det kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde.
  • Ha på vaksinasjonsvennlig tøy, for eksempel t-skjorte

Du skal ikke møte opp til sin vaksinasjonstime hvis du har: 

  • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 grader eller andre tegn på infeksjonssykdommer 
  • har korona og er i isolasjon
  • er i karantene eller venter på svar på koronatest
  • har blitt vaksinert med en annen vaksine innen de siste sju dagene
  • det har gått mindre enn tre uker siden du var ferdig med isoleringsperioden etter koronasykdom
  • er gravid eller ammer uten å tilhøre risikogruppe for alvorlig koronasykdom

Hva skjer under selve vaksinasjonen?

Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere om det dersom du er gravid, har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer.

Vaksinen blir satt med sprøyte i overarmen. 

Etter vaksinen er satt vil du bli bedt om å vente på vaksinasjonsstedet i minimum 20 minutter, noen må vente i 30 minutter. Dette for at du kan bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner.
Alle som vaksinerer har opplæring og nødvendige medisiner tilgjengelig for å takle en eventuell allergisk reaksjon.

Dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd.

Jeg er folkeregistret i Malvik, men befinner meg i en annen kommune. Hvordan vil jeg bli vaksinert?

Ifølge smittevernloven §7-1 skal kommunen sørge for at personer som oppholder seg i kommunen får tilbud om vaksinasjon. Dersom du oppholder deg i en annen kommune over lengre tid, anbefaler vi at du kontakter kommunen du oppholder deg i, for å høre om de kan vaksinere deg.

For de som har hatt korona

Må jeg vaksinere meg hvis jeg har hatt korona?

Vi anbefaler også de som har hatt korona å vaksinere seg. 

Må jeg overholde smittevernregler om jeg har hatt korona?

Ja.