English A A A A A
Kommunale avgifter og gebyrer

Ofte stilte spørsmål om kommunale årsgebyrer

Faktura i 3 terminer

Terminfaktura sendes ut cirka 20. januar, 20. mai og 20. september.  

Forfallsdato 20. februar, 20. juni og 20. oktober.  

Faktura i 12 terminer

Faktura sendes ut rundt den 20. i hver måned. Ved offentlig fridager, ferieavvikling eller helligdager kan dette bli fremskyndet.  

Forfallsdato den 20. i måneden etter.   

Hva må jeg gjøre for å få månedlig fakturering?

Hvis du ønsker månedlig fakturering og ikke har inngått avtale om dette, er neste mulighet fra 1. mai 2022.   

Dette forutsetter at du har opprettet avtalegiro. Se avtalegiroreferansen nederst til høyre på din siste faktura og opprett avtalegiro i nettbanken din. Finner du ikke referansen, ta kontakt med kommunale.gebyrer@malvik.kommune.no så sender vi den. Du kan opprette kombinert avtalegiro og eFaktura-avtale hvis du ønsker en spesifisert faktura. Du trenger ikke å slette en eventuell eFaktura-avtale. Når avtalegiro er opprettet, ta kontakt med kommunale.gebyrer@malvik.kommune.no for å inngå avtale om månedlig fakturering av kommunale gebyrer og eiendomsskatt fra 1. mai 2022.  

Hva betaler jeg for?

Avhengig av hvilke tjenester du mottar fra kommunen inneholder fakturaen følgende gebyrer:  

 

Renovasjon og septikavgift faktureres direkte av Innherred Renovasjon, men det vil stå Malvik kommune på fakturaen. Har du spørsmål om fakturaen må du ta direkte kontakt med Innherred renovasjon på telefon 74 02 88 40 eller innherred.renovasjon@ir.nt.no.  

Du finner informasjon om prisene her.  

Fakturaene for renovasjon sendes ut i 2 terminer, med forfall 20. april og 20. oktober.  

Hvorfor får jeg faktura når jeg har solgt eiendommen?

Eierforholdet blir oppdatert hos oss så snart eierskiftet er tinglyst hos Statens kartverk. Kommunale årsgebyrer hefter ved selve grunneiendommen, det vil si den som står registrert som hjemmelshaver (eier) til enhver tid. Kommunen sender faktura  til den som står som tinglyst hjemmelshaver på tidspunktet for fakturautsendelsen.

Har det skjedd et eierskifte midt i fakturaperioden må fordeling av faktura for eiendomsgebyrer gjøres opp mellom selger/kjøper. Vi anbefaler at du tar kontakt med ansvarlig eiendomsmegler for å avklare om eiendomsgebyrer er tatt med i oppgjøret. Ubetalte eiendomsgebyrer følger eiendommen, og overtas derfor av ny hjemmelshaver.  

Endring av fakturamottaker

Hovedregelen er at bare tinglyst hjemmelshaver (eier) kan stå som fakturamottaker.  

Kommunen kan bare sette en av hjemmelshaverne som fakturamottaker. Om du ønsker å endre fakturamottaker ta kontakt med kommunale.gebyrer@malvik.kommune.no.

Arealet og/eller antall boenheter på fakturaen min er feil. Hva gjør jeg for å få dette endret?

Ved tvil om feil areal og/eller antall boenheter kan du kontakte byggesak på telefon 73 97 22 22 mellom klokken 10.00 og 14.00 mandag til fredag, eller postmottak@malvik.kommune.no  Byggesak vil vurdere tegningene i byggesaksarkivet på nytt. Hvis det ikke foreligger tegninger i arkivet, eller enighet ikke oppnås, må eier sende inn skriftlig dokumentasjon som beviser feilregistreringen.  

Hva må jeg gjøre for å få faktura på papir?

Du kan reservere deg mot elektronisk post fra kommunen til Reservasjon Norge, her

Send epost til kommunale.gebyrer@malvik.kommune.no om du ønsker en eller flere enkeltfakturaer tilsendt per e-post.