Bilde av Bruket kulturhus fra utsiden

Øvings-/møtetider og arrangement i Bruket kulturhus 2020 og 2021

Frivillige lag og organisasjoner i Malvik, som ønsker faste øvingstider i Bruket kulturhus for sesongen 2020-2021 oppfordres til å melde sine ønsker.

Frivillige lag og organisasjoner i Malvik som ønsker faste øvingstider i Bruket kulturhus for sesongen 2020-2021, bes melde sine ønsker
innen 19.juni til leder i Bruket kulturhus, Marit Hammer, på e-post marit.hammer@malvik.kommune.no.

Det gjøres samtidig oppmerksom på at de frivillige lag og organisasjoner som ønsker å avholde arrangementer i Bruket kulturhus høsten 2020 og våren 2021, melder inn dette så tidlig som mulig.

Samtlige som skal benytte Bruket kulturhus førstkommende sesong, blir invitert til Bruke-møte, men dette blir ikke avholdt før først på august. Dato kommer.

Vi ønsker gamle og nye brukere velkommen til Bruket kulturhus!