OECD-besøk på Sveberg skole

OECD-besøk til Malvik kommune

OECD er i Norge for å se på en ny desentralisert modell for kompetanseutvikling i skolesektoren.Torsdag 30. mai var Sveberg skole vertskap og delte sine erfaringer.

- Den nye modellen for kompetanseutvikling i norske skoler skal sikre kvalitet i norske skoler. Som skoleeier har vi plikt til å legge til rett for tidlig innsats, der lærere, skoleledere og skoleeiere har rett kompetanse til å gjennomføre dette arbeidet, sier kommunalsjef Ester Sandtrø.

Kunnskap er nøkkelen til fremtiden

I stortingsmelding 21 står det: "Kunnskap er nøkkelen til fremtiden, både for hvert enkelt menneske og for samfunnet som helhet. For at barn og unge skal ha lyst til å lære, være motiverte og oppleve mestring må alle som har en rolle i utdanningssystemet være preget av lærelyst."

Peatriz Pont fra OECD poengterer viktigheten av å besøke skolene for å kunne se samarbeidet i praksis.

- Målet vårt er å se at disse reformene fungerer i praksis ved skolene, og i livene til barna.

Samarbeid og kompetanseutvikling mellom skolene, universitet og høyskoler skal forankres på lokalt nivå for å øke kvaliteten.

- Det at vi nå jobber med en desentralisert modell betyr at vi jobber med kompetanseutvikling med lokal forankring. Malvik kommune inngår i et nettverk med Trondheim kommune og Klæbu kommune. Vi skal i samspill samarbeide med universitet og høyskoler for å styrke videreutdanningen og kompetanseutviklingen i skolen. Derfor er jo det å få videreformidlet våre erfaringer og framtidige behov knyttet til etter- og videreutdanning viktig for oss fordi vi ser behovet for å ha beste mulig lærere, med oppdatert kompetanse i skolen vår, sier kommunalsjefen.

F.v: Kommunalsjef Ester Sandtrø, Cecilie Karlsen fra Fylkesmannen, virksomhetsleder barne- og familietjenesten Morten Mørkved, Cecilia Lyche fra Utdanningsdirektoratet, Beatriz Pont og Rim Rouw fra OECD.

Riktig kompetanse

Malvik er en mellomstor og fremoverlent kommune med store investeringer i skolesektoren de siste årene, der den foreløpig siste, Hommelvik ungdomsskole sto klar 30. januar.

- Nå skal altså forskere fra OECD samle informasjon om det vi gjør, som de i etterkant skal vurdere for å gi råd til den norske regjeringen om veien videre. For oss er det utrolig spennende å få være med i dette arbeidet, avslutter kommunalsjefen.