English A A A A A
Old red farm buildings

Nytt søknadssystem for søkere av spesielle miljøtilskudd og tilskudd til drenering

Søknader om spesielle miljøtilskudd i jordbruket (SMIL), og tilskudd til drenering av jordbruksjord skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.

Søkerne har tidligere brukt papirsøknader, men fra nå kan søkerne logge seg inn i Altinn, og sende søknaden her. Det nye systemet skal sørge for rask og sikker søknads- og saksbehandling, til fordel for både søker og saksbehandlere i kommunen.

Søkeren kan hente opp veiledningen og forklaringer inne i systemet dersom det trengs. Når kommunen har behandlet søknaden sendes svaret og vedtaket til foretakets innboks i Altinn - eller til Sikker Digital Post (ev. brev i posten hvis søker ikke har digital postkasse) hvis du søker om tilskudd til drenering som privatperson.

Slik gjør du:

  • Gå til siden www.altinn.no.
  • Logg deg inn med MinID, BankID eller lignende.
  • Velg landbruksforetaket ditt som Aktør, eventuelt deg sel som privatperson dersom du søker om tilskudd til drenering som privatperson.
  • Søk opp og velg skjemaet Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) eller Tilskudd til drenering i jordbruket.
  • Legg inn informasjon om tiltaket og last opp nødvendige vedlegg (kart er eksempelvis obligatorisk).
  • Søknaden sendes automatisk til kommunen som landbrukseiendommen for tiltaket ligger i.

Du kan gi andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det ordnes også inne på www.altinn.no .

Har du spørsmål?

Spørsmål om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og drenering av jordbruksjord skal rettes til kommunen. Ta kontakt med Johan Forbord, på e-post johan.forbord@malvik.kommune.no eller på telefon 73 97 20 88.

Mer informasjon om ordningene, bestemmelser om hvem som kan få tilskudd og hvilke tiltak som er berettiget tilskudd, samt om hvilke vilkår som må være oppfylt finner du her:

Her finner du også nyttige tips til utfylling av søknadsskjema for SMIL, om hvilke opplysninger og dokumenter det er bra og ha tilgjengelig før du starter å fylle ut søknadsskjemaet.

Veiledningsvideo for søkere finner du her: http://guidecloud.se/landbruksdirektoratet/623.guide