Nytt rehabiliteringstilbud etter nyttår!

Et enstemmig kommunestyre besluttet mandag 19.12.11 å inngå et samarbeid med Betania Malvik.

Tilbudet iverksettes fra og med januar 2012, og omfatter døgn- og dagbaserte tilbud til personer over 18 år.

Målgruppen er:

  • utskrivingsklare pasienter fra sykehus
  • hjemmeboende med brått funksjonsfall
  • personer med kroniske lidelser

Det nye tilbudet skal:

  • bidra til rehabiliteringstjenester til innbyggerne i Malvik kommune
  • bidra til best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og sosial deltakelse
  • virke helsefremmende og generelt forebyggende
  • forebygge sykehusinnleggelser, samt fungere som alternativ til innleggelse i sykehus og sykehjem

Dette tilbudet må ses i sammenheng med tidligere vedtatte omsorgsmodell i Malvik kommune, med bygging av sykehjem og omsorgsboliger i Hommelvik, Vikhammer og Mostadmark (Jøssåsen). Dette har i tillegg sammenheng med følgende sentrale føringer:

Rehabiliteringstilbudet er også i tråd med Malvik kommunes ønske om å være Norges LEV VEL kommune. LEV VEL

Tilbudet kommer som et resultat av et grundig utredningsarbeid gjennomført av Kari Rønneberg, Åshild Johansen, Olaug Olsen, Helene Haglund og Oddveig Rotvoll fra Malvik kommune. I tillegg har Anne Lise Hegertun og Heidi Moen deltatt fra Betania Malvik.

Betania Malvik er en privat, ideell helsevirksomhet som gir behandling og rehabilitering innen fysisk og psykisk helse. Les mer om Betania Malvik  her

Har du spørsmål?

Spørsmål kan rettes til rådgiver Eli Trøan tlf 73972048 eller mail: eli.troan@malvik.kommune.no