English A A A A A

Nytt interkommunalt tilbud ved Øya helsehus

Fra 1. oktober 2013 opprettes det 10 døgnplasser for øyeblikkelig hjelp ved Øya helsehus i Trondheim. Tilbudet gjelder syke eldre (+65), som har behov for nærmere observasjon eller behandling i institusjon, men som ikke trenger sykehusinnleggelse.

Tilbudet er et interkommunalt samarbeid Malvik har sammen med Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim. Personellet består av erfarne sykepleiere og ett legeårsverk.

Pasientene skal være henvist av lege, ha en avklart diagnose, og risikoen for akutt forverring må være liten. Oppholdet er begrenset til 3 døgn og er gratis.