Nye betalingssatser for SFO plass gjeldende fra 01.01.2019