English A A A A A
Det er plass til omlag 70 biler på parkeringsplassen.

Ny utfartsparkering i Jervskogen

Malvik kommune har nylig bygd en utfartsparkering ved krysset Jervskogvegen Fylkesveg 6660 og Hønstadvegen, ligger rett i nærheten av Vikhammervollen.

Parkeringsplassen har en kapasitet på omlag 70 biler, og er finansiert med midler fra Trøndelag fylkeskommune, friområdefondet og med kommunale midler. Det er også laget en turveg/løypetrase fra parkeringsplassen og fram til Jervfjelløypa, sånn at turgåere slipper å gå langs fylkesvegen.

Parkeringsplassen er klar til bruk.

Løypemannskapaper fra Hommelvik Langrenn kjører opp skiløypa som gårparallelt med fylkesvegen og en løype i retning Vulusjøen.

Parkeringsplassen gir er et flott utgangspunkt for turer i Malvikmarka, og ikke minst et etterlengtet trafikksikkerhetstiltak. Tidligere har det blitt parkert langs Jervskogvegen, en veg som ofte trafikeres i høy hastighet. Parkeringsplassen sto ferdig mot slutten av november, og blir pålagt et grusdekke våren 2020 for å fylle kravene for universell utforming.