English A A A A A
Forside

Ny turbrosjyre er klar

Det er mange turmuligheter i Malvik kommune, og vi har samlet noen av de mest populære utfartsområdene i ny brosjyre.

Malvik kommune har gjennom sitt LEV VEL-prosjekt lagt til rette for at alle kan benytte seg av de ulike friluftsområdene i kommunen, uavnhengig av alder og funksjonsnivå. Dette gir flere muligheten til å i større grad benytte seg av uteområdene etter ønske og behov.

I tillegg til kommunene tilrettelagte friluftsområder har vi urørt natur langs fjord, fjell og sjø. I denne brosjyren ønsker vi å vise fram noen av områene vi er ekstra stolte av.

Brosjyren er tilgjengelig både på nett for nedlasting, og i papirformat på rådhuset. Kontakt servicetorget på 73972000 hvis du ønsker å få tilsendt denne hjem til deg.

Se turbrosjyren her!