English A A A A A
Næringsstøtte i forbindelse med koronaviruset

Ny runde med koronapenger til lokalt næringsliv

Malvik kommune har for fjerde gang mottatt midler fra regjeringen som skal deles ut som kompensasjon til koronarammet næringsliv. 

Malvik kommune har i denne runden mottatt 506 000 kroner til fordeling blant lokale virksomheter.  

- Hensikten med den kommunale kompensasjonsordningen er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak, opplyser næringssjef i Malvik kommune, Ole Christian Iversen. 
Dette er den fjerde tildelingsrunden i Malvik siden pandemien traff oss, og den første i 2022.  

- Det er viktig at lokalt næringsliv kjenner sin besøkelsestid og søker, sier Iversen som understreker at søkere må kunne dokumentere tap, bortfall av inntekt eller økte kostnader som følge av smitteverntiltak eller andre konsekvenser som relateres til pandemien. 

Gjennom tre tildelingsrunder ble det i 2021 utbetalt 2 041 700 kroner fordelt på 27 lokale virksomheter i Malvik kommune. Et ubenyttede restbeløp på 131 407 kroner ble tilbakebetalt departementet.  

Nå ligger altså en ny drøy halvmillion i potten for malvikbedrifter som er rammet av pandemien. 

Søknader kan sendes inn via regionalforvaltning.no og tildeling foretas av formannskapet i Malvik kommune.