koronavaksinasjon framdrift

Ny prioriteringsgruppe får tilbud om vaksine

I uke 28 tilbyr vi vaksine til innbyggere som er i prioriteringsgruppe 10. 
Det vil si personer i alderen 18–24 år og 40–44 år.

Husk å bekreft din time

Det er viktig at du bekrefter timen når du får tilbud om vaksinasjon via tekstmelding. Dette for at fremdriften i vaksineringen skal opprettholdes. Har du problemer med å gjøre dette kan du ringe koronavaksinasjonstelefonen for å få hjelp.

Telefonnummeret dit er 482 62 030.

Er det noe jeg skal passe på før jeg møter til vaksinasjon?

Dette må du også huske på når du møter opp til vaksinering:

  • Møt presis.
  • Bruk munnbind.
  • Ta med legitimasjon, det kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde.
  • Ha på vaksinasjonsvennlig tøy, for eksempel t-skjorte
  • Fyll gjerne ut dette skjemaet før du møter opp til timen din.

Du skal ikke møte opp til din vaksinasjonstime hvis du har: 

  • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 grader eller andre tegn på infeksjonssykdommer 
  • har korona og er i isolasjon
  • er i karantene eller venter på svar på koronatest
  • har blitt vaksinert med en annen vaksine innen de siste sju dagene
  • det har gått mindre enn tre uker siden du var ferdig med isoleringsperioden etter koronasykdom

Avklar med fastlege

Dersom du har spørsmål rundt din helsesituasjon og vaksinering, må du avklare dette med din fastlege før du møter til din vaksinetime. Det kan for eksempel være om du ammer, er gravid eller tidligere har fått alvorlig allergisk reaksjon på vaksine, som har gitt behov for tilsyn av lege.

Vaksinasjonssted er Malvik Senter

All koronavaksinering foregår på Malvik Senter, Svebergvegen 3.