syringe on white background

Ny prioriteringsgruppe får tilbud om vaksine

I uke 20 tilbyr vi vaksine til innbyggere som er i prioriteringsgruppe 8. Det vil si personer i alderen 55 til 64 år.

Det er de eldste i gruppen som tilbys vaksine først. Samtidig med denne gruppen starter også revaksineringen av helsepersonell som tidligere har fått første dose.

Husk å bekreft din time

Det er viktig at du bekrefter timen når du får tilbud om vaksinasjon via tekstmelding. Dette for at fremdriften i vaksineringen skal opprettholdes. Har du problemer med å gjøre dette kan du ringe koronavaksinasjonstelefonen for å få hjelp. Telefonnummer dit er 482 62 030.

Er det noe jeg skal passe på før jeg møter til vaksinasjon?

Dette må du også huske på når du møter opp til vaksinering:

 • Møt presis.
 • Bruk munnbind.
 • Ta med legitimasjon, det kan for eksempel være pass, førerkort eller bankkort med bilde.
 • Ha på vaksinasjonsvennlig tøy, for eksempel t-skjorte

Du skal ikke møte opp til sin vaksinasjonstime hvis du har: 

 • har forkjølelsessymptomer, feber over 38 grader eller andre tegn på infeksjonssykdommer 
 • har korona og er i isolasjon
 • er i karantene eller venter på svar på koronatest
 • har blitt vaksinert med en annen vaksine innen de siste sju dagene
 • det har gått mindre enn tre uker siden du var ferdig med isoleringsperioden etter koronasykdom

Avklar med fastlege

Dersom du har spørsmål rundt din helsesituasjon og vaksinering, må du avklare dette med din fastlege før du møter til din vaksinetime. Det kan for eksempel være om du ammer, er gravid eller tidligere har fått alvorlig allergisk reaksjon på vaksine, som har gitt behov for tilsyn av lege.

Vaksinasjonssted er Malvik Senter

All koronavaksinering foregår på Malvik Senter, Svebergvegen 3.

Annen aktuell informasjon

Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål i forbindelse med vaksinering.

Vaksineringskalenderen til Folkehelseinstituttet 

Aldersgrupper i Malvik, per 01.01.2021 

 • 85 år og eldre: 196 personer
 • 75 - 84 år:  826 personer 
 • 65 - 74 år: 2 026 personer 
 • 55 - 64 år: 1 588 personer 
 • 45 - 54 år: 2 261 personer 
 • 18 - 44 år: 4 827 personer
 • Helsepersonell: 490 personer