syringe on white background

Ny prioriteringsgruppe får tilbud om vaksine

I uke 17 tilbyr vi vaksine til innbyggere som er i prioriteringsgruppe 5. Det vil si personer i alderen 55–64 år, med underliggende sykdommer.

Det er fastlegene som rapporterer til kommunen om pasienter med underliggende sykdommer. 

 

Underliggende sykdommer

Når prioriteringsgruppe 5 er vaksinert, er det de neste aldersgruppene med underliggende sykdommer som får tilbud om vaksine. Først de mellom 45-54 år (prioriteringsgruppe 6) og deretter 18-44 år med de samme sykdommene (prioriteringsgruppe 7). De underliggende sykdommene/tilstandene som gir grunnlag for prioritering her er:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag

Hele prioriteringsrekkefølgen til FHI kan du se her

Avklar med fastlege

Dersom du har spørsmål rundt din helsesituasjon og vaksinering, må du avklare dette med din fastlege før du møter til din vaksinetime. Det kan for eksempel være om du ammer, er gravid eller tidligere har fått alvorlig allergisk reaksjon på vaksine, som har gitt behov for tilsyn av lege.

Husk å bekreft din time

Det er viktig at du bekrefter timen når du får tilbud om vaksinasjon via tekstmelding. Dette for at fremdriften i vaksineringen skal opprettholdes. Har du problemer med å gjøre dette kan du ringe koronavaksinasjonstelefonen for å få hjelp. Telefonnummer dit er 482 62 030.

Vaksinasjonssted er Malvik Senter

All koronavaksinering foregår på Malvik Senter, Svebergvegen 3.

Annen aktuell informasjon

Her finner du en oversikt over ofte stilte spørsmål i forbindelse med vaksinering.

Vaksineringskalenderen til Folkehelseinstituttet 

Aldersgrupper i Malvik, per 01.01.2021 

 • 85 år og eldre: 196 personer
 • 75 - 84 år:  826 personer 
 • 65 - 74 år: 2 026 personer 
 • 55 - 64 år: 1 588 personer 
 • 45 - 54 år: 2 261 personer 
 • 18 - 44 år: 4 827 personer
 • Helsepersonell: 490 personer