English A A A A A
Ny parkeringsplass for Nygården og Malvikstien friluftsområder

Ny parkeringsplass for Nygården og Malvikstien friluftslivsområder

Universelt utformet parkeringsplass for brukere med funksjonsnedsettelser, syklister og bilister er nå ferdig for Nygården og Malvikstien friluftslivsområde.

Ny parkeringsplass for Nygården og Malvikstien friluftsområder - artikkelbilde

 

Miljødirektoratet har gitt Malvik kommune tilskudd til å leie Nygården friluftslivsområde av Bane Nor i 40 år som statlig sikret friluftslivsområde. Samtidig ble det gitt 50 prosent tilskudd til etablering av en parkeringsplass for Nygåden og Malvikstien friluftslivsområder. Øvrig finansiering ble bevilget fra friområdefondet etter vedtak i formannskapet 5. mars 2018.  

Nå har Malvik kommune ferdigstilt parkeringsplassen. Det er egne parkeringsplasser for de med funksjonsnedsettelse, god kapasitet for sykkelparkering i tillegg til parkering for brukere som kommer med bil.

Malvik kommune håper nå at tilretteleggingene med parkeringsplasser og toalett på Nygården og i Muruvik vil gjøre det enda enklere å bruke de statlig sikrede frilufslivsområdene framover. Kommunen takker Miljødirektoratet og Bane Nor for samarbeidet med utviklingen av friluftslivsområdene.