English A A A A A
Modern children

Ny læringsportal i Malvikskolen

Fra høsten 2016 får alle skolene i Malvik kommune begynne å bruke læringplattformen Zokrates. Zokrates og er et digitalt verktøy for elever, lærere og foresatte som forenkler hverdagen gjennom nye muligheter for deling og samhandling. Den nye læringsplattformen vil erstatte Fronter som tidligere har vært brukt ved skolene i Malvik. 

Zokrates og Office 365

Både elever, foreldre og lærere er godt kjent med Fronter. Noen er fornøyd med Fronter og kunne tenkt seg å fortsatt med det, for andre er en ny læringsplattform etterlengtet. Bakgrunnen for valget om å bytte læringsplattform var behov for en mer fleksibel og innovativ løsning.

Zokrates er bygget på Office 365 og binder løsningen sammen til en plattform for læring. Løsningen har både en læringsportal for elevene og ansatte i skolen og en foresatteportal. l læringsportalen vil elevene finne ukeplaner, oppgaver og beskjeder gitt fra lærer, her blir oppgaver delt ut og levert inn digitalt. Foreldre vil ha egen innlogging til en foresatteportal hvor de kan følge med på barnas ukeplan og skolearbeid. 

Fleksibelt og tilgjengelig

Læringsplattformen er skybasert og tilpasset ulike formater som PC, nettbrett og mobiltelefon (smarttelefoner) noe som betyr at elevene kan jobbe med skolearbeidet fra ulike plattformer og steder. Alle elever vil få 5 gratis lisenser for Office 365 som de kan laste ned på mobiler, nettbrett og PCer. 

Logg inn

Innlogging for elever og ansatte

Innlogging for foresatte

Noen funksjoner dere vil finne i Zokrates:

• innleveringsfunksjon

• individuelt tilpasset arbeidsplan

• digital mappe som følger læringsløpet

• arbeidsplan som sammenstiller innleveringer, hendelser, oppgaver.

• ubegrenset skylagring av dokumenter

• fungerer på ulike formater som PC, nettbrett og mobiltelefon (smarttelefoner)

Les mer om Zokrates - læringsportal

Pilotprosjekt med Zokrates

Våren 2016 har tre av kommunens skoler vært med på å teste den nye læringsplattformen. I pilotprosjektet har tekniske funksjoner vært testet ut, i tillegg til at vi har fått prøvd ut læringsplattformen sammen med ansatte ved skolene og elevene. Tilbakemeldinger fra elever og ansatte har i denne fasen vært viktig for utviklingen av læringsplattformen og for hvordan plattformen skal brukes av alle skolene i Malvik. 

 

Tips en venn Skriv ut