English A A A A A
Ester Sandtrø_397x593

Ny kommunalsjef for barn og unge

Vi ønsker Ester Sandtrø velkommen som ny kommunalsjef fra 01.06.12.

Sandtrø kommer fra stillingen som rektor ved Vikhammer ungdomsskole. Hun har også vært konstituert i stillingen som kommunalsjef siden 1. februar i år.

Ester Sandtrø kan vise til lang og solid karriere innen skolesektoren i Malvik kommune. Først som praktiserende lærer og etter hvert med administrative funksjoner som teamleder – vikarierende rektor, og etter hvert rektor ved Vikhammer ungdomsskole, en jobb hun har hatt siden juni 2007.

Den nye kommunalsjefen får hovedansvar for barnehagene, barne- og ungdomsskolene, barne- og familietjenesten samt virksomhetsområdet kultur. Ester Sandtrø kjenner kommunen godt både gjennom tidligere jobber og som innbygger. Feltet barn og unge er et av satsningsområdene i kommunen og den nye kommunalsjefen vil få store spennende utviklingsoppgaver i samhandling med flere innenfor området. Kommunen legger stor vekt på samhandling interkommunalt, med forsknings- og utdanningsinstitusjoner og mellom virksomheter og sektorer. Dette for å skape gode og helhetlige løsninger for innbyggerne. Kommunalsjef for barn og unge inngår i rådmannens strategiske lederteam.

Vi ønsker Ester Sandtrø velkommen på laget og lykke til i den nye jobben.

Kristian Rolstad, Rådmann