English A A A A A
Elg med gps-halsband

Ny forskrift om åpning av jakt og minsteareal for hjortevilt i Malvik kommune

Kommunestyret gjorde vedtak om endring av minsteareal for elg og rådyr i Malvik kommunestyre 31. mai 2021. Minstearealet ble 1200 dekar per elg og 400 dekar per rådyr.

I kommunestyremøtet 31. mai gjorde vedtok kommunestyret ny forskrift om åpning for jakt på hjortevilt. Nye minsteareal for elg og rådyr ble også vedtatt. 

Axczv 0BwsoYAAAAASUVORK 5CYII=

Den nye forskriften finner du her.