English A A A A A

Aktuelt

E6 Ingress 3

Reguleringsplan for E6 Leistad - Helltunnelen - vedtak og saksdokumenter

Planforslaget til reguleringsplan E6 Leistad - Helltunnelen, PlanID 201803 ble vedtatt av kommunestyret 29. juni 2020. Her finner du alle plandokumenter og vedlegg. 

Illustrasjon E6 Leistadkrysset

Spørsmål om reguleringsplan for ny E6 og rådmannens svar

Politiske partier som har spørsmål til reguleringsplan for ny E6, kan fram til kommunestyremøte 15. juni 2020, stille spørsmål til rådmannen om planen. Spørsmål og svar samles på denne siden.

Nye veier logo

Presentasjon fra informasjonsmøter om ny E6 gjennom Malvik

Malvik kommune har sammen med Nye Veier AS holdt fire folkemøter for å informere om foreslått reguleringsplan for ny E6. Presentasjonen fra Nye Veier kan du se her