English A A A A A

Aktuelt

E6 Ingress 3

Reguleringsplan for E6 Leistad - Helltunnelen - planforslag, høringsdokumenter og høringsuttalelser

Planforslaget til reguleringsplan E6 Leistad - Helltunnelen, PlanID 201803 har vært på høring med frist 15. desember 2019. Her kan du lese alle høringsuttalelser til planforslaget.

Nye veier logo

Presentasjon fra informasjonsmøter om ny E6 gjennom Malvik

Malvik kommune har sammen med Nye Veier AS holdt fire folkemøter for å informere om foreslått reguleringsplan for ny E6. Presentasjonen fra Nye Veier kan du se her