English A A A A A

Aktuelt

Nye veier logo

Presentasjon fra informasjonsmøter om ny E6 gjennom Malvik

Malvik kommune har sammen med Nye Veier AS holdt fire folkemøter for å informere om foreslått reguleringsplan for ny E6. Presentasjonen fra Nye Veier kan du se her

201803 ingress off ettersyn

Har du innspill til reguleringsplan for ny E6 gjennom Malvik?

Planforslaget til reguleringsplan for ny E6 mellom Leistad og Helltunnelen er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen er 15. desember 2019

E6 Ingress 3

Reguleringsplan for E6 Leistad - Helltunnelen - planforslag og høringsdokumenter

Planforslaget til reguleringsplan E6 Leistad - Helltunnelen, PlanID 201803 er nå lagt ut på høring. Har du innspill til reguleringsplanen kan du sende dette til kommunen innen 15. desember 2019