English A A A A A
Abbor i Stavsjøen

Ny abbor fanget på Stavsjøen

Tiuren JHFK fanget en ny abbor på Stavsjøen. Foreningen hjelper Fylkesmannen i Trøndelag, Veterinærinstituttet og Malvik kommune i arbeidet med å fjerne abboren og ta vare på ørret og røye i Stavsjøen. Under teinefiske 28.05.2020 ble det fanget en ny abbor. 

Etter tips fra Veterinærinstituttet ble det forsøkt teiner med granbar for å tiltrekke seg gyteklar abbor. Forsøket var vellykket og Tiuren JHKF fanget en ny abbor under teinefiske torsdag kveld. Dette er den sjette abboren som er fanget i Stavsjøen. I de nærmeste dagene vil det også bli tatt nye miljø-DNA prøver. Norsk institutt for naturforskning (NINA) bistår Fylkesmannen med undersøkelser for å undersøke spredningen av abbor som er en fremmed fiskeart i Malvik og Trøndelagsregionen.