English A A A A A
Digital_mobbing_istock_large_870_646052_320x240

Nettbølle!

Utdanningsdirektoratet starter denne uken en landsomfattende kampanje med fokus på digital mobbing. Kan du de 10 nettverksreglene? Få tips om hva du bør gjøre.

Mens en krenkende kommentar ofte kan være et engangstilfelle når det skjer ansikt til ansikt, vil dette når det legges ut på nett bli gjentatt i det uendelige og får følgelig stor kraft og rammer hardt. Mobbing på nett er et økende problem og stiller oss alle overfor nye utfordringer. Utviklingen på nett skjer svært raskt og det er vanskelig for voksne å være oppdaterte nok.
 Tips om hvordan voksne kan bekjempe digital mobbing
  1. Øk din kompetanse om mobbing og digital mobbing. Ta ansvar og stopp all type mobbing.
  2. Vær selv et godt eksempel – ha en anstendig atferd på nettet og si fra til de som ikke har det.
  3. Lær barn og unge nettverksreglene og forklar dem hvorfor det er viktig at de tar ansvar for egne handlinger. 
  4. Nettet er ikke farlig når det brukes riktig. Bidra til å øke barn og unges digitale kompetanse.
3 gode plasser å begynne.
1.       10 nettverksregler for barn og ungdom. Trykk her for å lese/skrive ut>>>
2.       http://mobbing.dubestemmer.no – informativ og god side utviklet av Teknologirådet i samarbeid med Datatilsynet, Utdanningsdirektoratet, Senter for IKT i utdanningen og Medietilsynets Trygg bruk-prosjekt.
3.       Medietilsynets temaside finner du mer fakta om digital mobbing: http://www.medietilsynet.no/no/Trygg-bruk/Tema/Digital-mobbing/
Har du tatt “mobilpraten” med ditt barn? Les mer i Foreldrepulsen 07-2010, her>>>.
Lær mer:

 


Kilder: Udir, Medietilsynet, NRK, infoREGI. Utarbeidet as infoREGIas September 2011.