English A A A A A
Bilde av NATO-kuppelen på Baklifjellet, eller Vennafjellet.

Malvik kommune ønsker nå nytt innspill

Navnesak Baklifjellet og Vennafjellet - klage på vedtak

Kartverkets vedtak i navnesaken 05.09.2017, er påklaget av grunneiere i området med støtte fra Selbu kommune.

Når klagesak er reist blir saksgangen lik første runde i navnesaken. Før det blir gjort nytt vedtak har kommunen og lokale organisasjoner rett til å uttale seg om navn de har særlig tilknytning til.

Andre med kunnskap om de aktuelle stedsnavnene kan også uttale seg i høringsrunden.

Malvik kommune ønsker på nytt innspill i saken. Disse bes sendt til postmottak@malvik.kommune.no innen 15.11.2017.

Tidligere høringsfrist var 24.03.2017.