English A A A A A

NAV Malvik

Velkommen til NAV Malvik!

Vi jobber etter visjonen ”Vi gir mennesker muligheter”, og ønsker å jobbe sammen med Malvik kommunes innbyggere og lokalt næringsliv for å skape gode løsninger. 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Trondosbygget, Malvikvegen 1335 (inngang Torggata)
Postadresse: Postboks 53, 7551 Hommelvik
Telefon felles kontaktsenter: 55 55 33 33

Åpningstider:

Mandag–tirsdag fra klokken 12.00–14.00.
Onsdag: Åpent kun for avtalte møter. Publikumsmottaket er stengt.
Torsdag–fredag fra klokken 12.00–14.00.

NAV kontaktsenter er tilgjengelig på telefon 55 55 33 33 (mandag–fredag) fra klokken 08.00–15.30.

Spørsmål kan også rettes via nav.no

NAV in English

Samordna tilbud – en dør inn

Ved NAV-kontoret har du tilgang til alle arbeids- og velferdstjenestene fra ett kontor. NAV-kontoret er utformet slik at du kan løse mange oppgaver selv. Vi har PC-er du kan benytte, og på våre sider www.nav.no finner du mye informasjon og mulighet til å:

  • registrere deg som arbeidssøker

  • lete etter ledige jobber

  • logge deg på Din side

  • utføre pensjonsberegning med mer

Sosiale tjenester

NAV-kontoret gir råd, veiledning og økonomisk sosialhjelp. Har du mottatt sosialhjelp over lang tid, eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom Kvalifiseringsprogrammet.

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den, eller har problemer med å disponere pengene slik at de strekker til, er det viktig å søke hjelp i tide. Mer informasjon finner du under økonomisk rådgivning. Du kan også ringe Malvik kommune tlf 73 97 20 00 eller tlf 800 45 353 Økonomirådstelefonen i NAV.

Flyktningtjenester

NAV Malvik har ansvar for gjennomføring av introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Dette er et fulltids- og helårlig program, med varighet i inntil to år. Programmet består av norsk, samfunnskunnskap og tiltak som kvalifiserer for ordinært arbeid eller utdanning. Vi vil gjerne ha kontakt med bedrifter som kan tilby språkpraksisplass for våre deltakere.

Voksenopplæring

Malvik kommune samarbeider med Trondheim kommune når det gjelder:

NAV som samfunnsaktør

NAV skal være en samarbeidspartner og pådriver for å inkludere flere i arbeid og aktivitet. Arbeidsgivere, leger, partene i arbeidslivet, brukerorganisasjoner og andre aktører har betydelig kompetanse som er viktig for NAV. På samme måte er våre metoder, verktøy og kunnskap viktig for dem. God kontakt med arbeidsgiverne er nødvendig dersom vi skal lykkes i å få flere i arbeid og færre på passive stønader.

  • Arbeidsgivere med rekrutteringsbehov kan registrere ledige stillinger på nav.no eller melde det inn til oss.

  • NAV kan gi råd og veiledning i oppfølgingen av bedriftens ansatte for å motvirke sykefravær og utstøting fra arbeidslivet.

  • NAV har et bredt spekter av virkemidler og tiltak for å beholde personer i arbeid eller for å gi innpass i arbeidslivet.

Illustrasjonsbilde for NAV Malvik.  Foto: Eir-Jørgen Bue
Illustrasjonsbilde for NAV Malvik. Foto: Eir-Jørgen Bue