English A A A A A
Leder av NAV Malvik, Ann-Kristin Larsen

NAV Malvik kandidat til arbeidsmiljøprisen 2015

Den årlige Arbeidsmiljøprisen i NAV skal synliggjøre gode tiltak og inspirere til videre innsats for et godt arbeidsmiljø. NAV Malvik har siden 2010 jobbet systematisk med kvalitetsforbedring. Dette har hatt betydning for resultatene.

I kvalitetsforbedringsprosjekt har Lean-metodikk vært avgjørende for resultatet, blant annet gjennom ukentlige tavlemøter. På tavlemøtene listes nye saker opp og fordeles slik at arbeidsbelastningen ved kontoret skal bli så rettferdig og god som mulig. Kvalitetsforbedringsprosjektet på NAV-kontoret i Malvik har ført til at medarbeiderne langt på vei har gjort ferdig prioriterte oppgaver når arbeidsdagen er slutt. Det handler om struktur, oversikt og prioritering. Gode resultater på målekort, arbeidsmiljøundersøkelse og brukerundersøkelse viser at NAV Malvik har lyktes med kvalitetsforbedringene.. 
 
- Kunnskapen vi har tilegnet oss i prosessen har vi delt både internt i Malvik kommune, til andre NAV-kontor i Sør-Trøndelag og andre fylker, sier Ann Kristin Larsen leder ved NAV Malvik.
 
Arbeidsmiljøprisen deles ut på en hovedverneombudssamling til enheter eller personer som har:
  • bidratt til å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø
  • bidratt til læring og motivasjon for andre enheter

Det er Arbeidsmiljøutvalget i NAV som deler ut prisen.