Nærmer oss 13.000 med stormskritt

Sterk folkevekst i Malvik og Trondheimsregionen.

Folketallet i Trondheimsregionen nådde 270.952 ved utgangen av september. I løpet av det siste året har regionen fått 4.500 flere innbyggere.

Stavanger (2,3 prosent) vokser fortest av de fire storbyregionene, foran Oslo (1,8) og Trondheim og Bergen (begge 1,7). Men blant storbyene vokste Trondheim fortest de siste 12 månedene. Dette erførste gang siden 2000 at Trondheim økermest av de fire store.

Internt i Trondheimsregionen har Skaun sterkest vekst. Les mer om veksten på nettsidene til Trondheimsregionen.

Innbyggertallet i Malvik var ved utgangen av 3. kvartal på 12.989 personer. Økningen i 3. kvartal var på 84 personer, og det betyr at Malvik får innbygger nummer 13.000 allerede i 2012.