Næringsutvikling

Sveberg handels- og næringspark ligger langs E6 mellom Sveberg-krysset og Stav Hotell, og omfatter cirka 350 mål.

Arbeidsplasser gir trygghet og muligheter!

Innovasjon og nyskaping er viktig for Malvik kommune. Tilgang på gode næringsarealer, kombinert med svært strategisk beliggenhet, gjør Malvik til den mest spennende aksen for videre næringsutvikling i Trondheimsregionen.

Næringskontoret yter bistand til både nytt og eksisterende næringsliv. Veiledning av gründere og nyetablerere er blant arbeidsoppgavene til næringssjefen som har kontor i rådhuset i Hommelvik sentrum.

Malvik kommune samarbeider tett med Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT), og næringssjefen har møterett i næringsforeningens fagråd for medlemsbedriftene i NiT Malvik.

Vi ønsker å være en positiv medspiller og tilrettelegger for næringslivet, for vi tror at positiv næringsutvikling øker mulighetene for å leve det gode liv i Malvik kommune.

Kontaktinformasjon:

Ole Christian Iversen, næringssjef i Malvik kommune

Epost: oci@malvik.kommune.no

Telefon: 73 97 20 36 eller 907 80 296

Undersider i denne seksjonen: