Næringsutvikling i Malvik kommune - forsidebilde.png

Arbeidsplasser gir trygghet og muligheter!

Innovasjon og nyskaping er viktig for Malvik kommune. Tilgang på gode næringsarealer, kombinert med svært god strategisk beliggenhet, gjør Malvik til den mest spennende aksen for videre næringsutvikling i Trondheimsregionen.

Malvik kommune yter bistand til både nytt og eksisterende næringsliv. Veiledning av gründere og nyetablerere er blant ansvarsområdene til næringssjefen som har kontor i rådhuset.

Malvik kommune samarbeider tett med Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiT), og næringssjefen har møterett i næringsforeningens fagråd for medlemsbedriftene i NiT Malvik.

Vi ønsker å være en positiv medspiller og tilrettelegger for næringslivet, for vi tror at positiv næringsutvikling øker mulighetene for å leve det gode liv i Malvik kommune.

Proneo har vunnet anbudet fra Malvik kommune om å tilby målrettet etablererveiledning i begge kommuner. Selskapet skal være en bidragsyter for at flere gründere lykkes med å utvikle eller starte egen bedrift.

Book møte:

Her kan du bestille samtale for etablererveiledning og avklaringssamtaler.

Her kan du bestille samtale for næringsfaglig vurdering.

Kontaktinformasjon:

Næringssjef i Malvik kommune, Ole Christian Iversen.

Epost: oci@malvik.kommune.no

Telefon: 907 80 296

Aktuelt

Tilskudd til etablering av ladestasjon for hjemmelading av el-drosje

Tilskudd til etablering av ladestasjon for hjemmelading av el-drosje

Nå tilbyr Malvik kommune inntil 10 000 kroner i tilskudd til ladestasjoner for hjemmelading av elektriske drosjer. Hensikten er å stimulere til innfasing av elektriske drosjer og trygg hjemmelading.

Næringsstøtte i forbindelse med koronaviruset

Næringsstøtte i forbindelse med koronaviruset

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Tre personer som sitter og snakker over et bord med en formell og lett tone

Malvik og Trondheim kommuner inngår samarbeid om etablererveiledning

Proneo har vunnet anbudet fra Malvik kommune og Trondheim kommune om å tilby målrettet etablererveiledning i begge kommuner. Selskapet skal være en bidragsyter for at flere gründere lykkes med å utvikle eller starte egen bedrift.