English A A A A A

Nabovarsel

Illustrasjon av hus

Det er mange steg i en byggeprosess, og her finner du guide over de ulike stegene i en søknadsprosess.

Veiviseren er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet, har utarbeidet en oversikt som hjelper deg å komplettere søknaden din.