English A A A A A

Når kan jeg søke om plass

Hovedopptaket 

Barn født før 1. september har rett til å få plass innen utgangen av august. Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehagen fra fylte ett år.

 • Gjelder de som ikke har plass fra før.
 • Gjelder barn som er fylt ett år, eller som fyller ett år innen utgangen av november.
 • For barn som fyller ett år innen utgangen av august vil plassene tildeles fra august. Barn født innen utgangen av august, må ønske plass seinest i august.
 • Barn som fyller ett år i september, oktober og november det året det søkes om plass, har rett til plass innen utgangen av den måned barnet ble født. Det er viktig at man ønsker plass fra seinest den måneden barnet fyller ett år.

Barn med lovfestet prioritet kan søke uavhengig av alder. Det kreves dokumentasjon fra barne- og familietjenesten og/eller sykehus.

Det gjelder

 • barn med nedsatt funksjonsevne, jfr. Lov om barnehager § 13
 • barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barnevernstjeneste

Supplerende opptak

 • gjelder barn uten plass som søker utenom fristen for hovedopptaket
 • gjelder barn med plass hvor det ønskes ny plass utenom fristen til overflyttingsopptaket
 • Ved ledig plass, får du et tilbud. Vi sender ikke ut beskjed dersom vi ikke har ledige plasser.
 • Søknaden er aktiv til man får tilbud om plass, eller ut kalenderåret.
 • Du kan få tilbud om plass i andre barnehager enn de tre som er prioritert i søknaden.

Sletting av ventelister

Søknaden gjelder kun det året man har søkt. Det vil si at hvis man søker i 2021, så gjelder søknaden kun for året 2021. Ventelistene slettes ved årsskiftet.