English A A A A A
Vikhammer barnehage - hovedbilde

Nå starter arbeidet med Vikhammer barnehage

Vikhammer barnehage skal bygges mellom gården Vikhammer Nedre og Vikhammer Motell og Camping, vis a vis Vikhammer skole. Behovet for barnehageplasser i kommunen er økende, og Vikhammer barnehage skal erstatte Vikhammer Vestre barnehage, og gir en økt kapasitet i området.

1. april er det anleggsstart for byggingen av Vikhammer barnehage. Dette omfatter blant annet etablering av anleggsområde, sperringer og deretter etablering av brakkerigg.

Arbeidet er planlagt ferdigstilt våren 2023.

Følg prosjektet

Det er opprettet egen nettside for prosjektet, hvor informasjon og fremgang oppdateres jevnlig. Det vil i tillegg bli mulig å følge arbeidet på byggeplassen gjennom webkamera så snart det er på plass.

På denne nettsiden vil det også være mulig å melde seg på prosjektets nyhetsbrev, og få varsel når det publiseres aktuelle saker.

Henvendelser

Har du spørsmål, klager, innspill eller ønsker å komme i kontakt med prosjektet er det mulig å gjøre dette gjennom nettsiden og underfanen Kontakt. Her ligger et eget henvendelsesskjema som kan fylles ut. Henvendelser blir besvart av prosjektledelsen i Malvik kommune. Vi besvarer henvendelser fortløpende, med svar senest i løpet av 14 dager.

Øvrig informasjon

I tillegg til nettsiden vil det etableres infoskilt i nærheten av byggeplassen som forteller om prosjektet til alle som er i området og ønsker å vite mer om prosjektet.

Vi ser frem til å ferdigstille den nye barnehagen, og håper på et godt samarbeid mellom alle berørte parter underveis i byggeprosessen.