English A A A A A
Saksvik renseanlegg - hovedbilde

Nå starter arbeidet med nytt renseanlegg i Saksvikbukta

Det nye renseanlegget erstatter dagens anlegg vil ha en økt kapasitet på 60 prosent, og erstatter dagens anlegg bygd i 1978.

10. mars starter forberedende arbeid ved det gamle renseanlegget. Dette omfatter blant annet etablering av riggområde, boring under jernbane til fjorden og etablering av midlertidig renseanlegg.

I forbindelse med nytt renseanlegg så blir deler av infrastrukturen i området oppgradert, både vei og vann- og avløpsnett.

Arbeidet på anleggsområdet startet i uke 10, og prosjektet er planlagt fullført våren 2023.

Følg prosjektet

Det er opprettet egen nettside for prosjektet, hvor informasjon og fremgang oppdateres jevnlig. Det vil i tillegg bli mulig å følge arbeidet på byggeplassen gjennom webkamera så snart det er på plass.

På denne nettsiden vil det også være mulig å melde seg på prosjektets nyhetsbrev, og få varsel når det publiseres aktuelle saker.

Henvendelser

Har du spørsmål, klager, innspill eller ønsker å komme i kontakt med prosjektet er det mulig å gjøre dette gjennom nettsiden og underfanen Kontakt. Her ligger et eget henvendelsesskjema som kan fylles ut. Henvendelser blir besvart av prosjektledelsen i Malvik kommune. Vi besvarer henvendelser fortløpende, med svar senest i løpet av 14 dager.

Øvrig informasjon

I tillegg til nettsiden vil det etableres infoskilt i nærheten av byggeplassen som forteller om prosjektet til alle som er i området og ønsker å vite mer om prosjektet.

Vi ser frem til å ferdigstille det nye renseanlegget, og håper på et godt samarbeid mellom alle berørte parter underveis i byggeprosessen.