English A A A A A
Forsidebilde - Nye Vikhammer ungdomsskole

Nå starter arbeidet med nye Vikhammer ungdomsskole og kulturarena

Den nye skolen blir i overkant av 7 000 kvadratmeter, og inneholder skolefasiliteter, kulturarena, ungdomshus og kulturskole.

I tillegg skal det etableres en ny kunstgressbane på tomta, og deler Vikhammeråsvegen skal utbedres med ny teknisk infrastruktur og fortau på begge sider.

Fra 1. september vil arealet rundt Viksletta gress stenges av for å starte med forberedende arbeider. Dette omfatter blant annet sanering av eksisterende fotballbane og løpebane, fjerning av gjerder og hekker, samt etablering av område for brakkerigg.

Offisiell byggestart er satt til onsdag 15. september.

Nettside

Det er opprettet egen nettside for prosjektet, hvor informasjon og fremgang oppdateres jevnlig. Det vil i tillegg bli mulig å følge arbeidet på byggeplassen gjennom webkamera så snart det er på plass.

Nettadresse: vuk.backe.no.

På denne nettsiden vil det også være mulig å melde seg på prosjektets nyhetsbrev, og få varsel når det publiseres aktuelle saker på prosjektets nettside.

Henvendelser

Dersom noen har spørsmål, klager, innspill eller ønsker å komme i kontakt med prosjektet er det mulig å gjøre dette gjennom nettsiden og fanen Kontakt. Her ligger et eget henvendelsesskjema som kan fylles ut. Henvendelser blir besvart av prosjektledelsen ved Backe og Malvik kommune. Vi besvarer henvendelser fortløpende, med svar senest i løpet av 14 dager.

Øvrig informasjon

I tillegg til nettsiden vil det etableres infoskilt i nærheten av byggeplassen som forteller om prosjektet til alle som er i området og ønsker å vite mer om prosjektet.

Vi ser frem til å overlevere den nye skolen til innbyggerne på Vikhammer, og håper på et godt samarbeid mellom alle berørte parter underveis i byggeprosessen.