Bilde av en mann og gutt som sitter på bryggekant

Nå kan du søke tilskudd til bruker- og pårørendeorganisasjoner

Lokale bruker- og pårørendeorganisasjoner driver viktig arbeid som Malvik kommune ønsker å støtte. Nå kan disse søke tilskudd for 2023. Søknadsfristen er 15. september.

Kriterier for tildeling av tilskudd:

  • Direkte brukerrettede tiltak eller prosjekter som vektlegger å styrke brukerrollen, der brukere og pårørende får kunnskap og bistand til å håndtere egen livssituasjon.
  • Tiltak eller prosjekter som er forebyggende, aktiviserende eller støttende for innbyggerne i Malvik kommune.
  • Aktiviteter må være rettet mot helse- eller omsorgsarbeid. Forebyggende tiltak blir prioritert.
  • ​Det vurderes som en fordel at organisasjonen som søker, samhandler og lager opplegg sammen med andre organisasjoner.
  • Tilbud fra lag, organisasjoner og utvalg skal komme alle innbyggerne i Malvik kommune til gode.
  • Det gis ikke tilskudd til driftsmidler som for eksempel kontorutgifter og husleie til kontordrift, da det er en forutsetning av hovedorganisasjonen bidrar med dette.

Søknaden skal inneholde:

  • hvilke aktiviteter som planlegges
  • tidsramme for aktivitetene
  • budsjett for gjennomføring
  • bekreftelse på at organisasjonen som søker, har medlemmer, eller har aktiviteter/tiltak for personer bosatt i Malvik kommune

Retningslinjer for tilskudd til bruker- og pårørendeorganisasjoner i Malvik kommune.

Send søknad til:

Malvik kommune, Postboks 140, 7551 Hommelvik. Eller på e-post til postmottak@malvik.kommune.no.
Merk søknaden "Tilskudd til bruker- og pårørendeorganisasjoner".

Søknadsfrist: 15. september 2022.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med rådgiver Eli Trøan på e-post eli.troan@malvik.kommune.no, eller servicetorget på telefon 73 97 20 00.