English A A A A A
nå kan du søke om grønne midler

Nå kan du søke om Grønne Midler

I budsjettet for 2018, bevilget Malvik kommunestyre 20 000 kroner som tilskuddsmidler til miljøfremmende tiltak.

Formålet med midlene er ment å stimulere økt miljøengasjement ved å støtte grønne aktiviteter blant barn, ungdom, og andre i kommunen. Skoleklasser, barnehagegrupper, uformelle grupper, organisasjoner og enkeltpersoner kan søke.

Du kan søke støtte til:

  • dyrkningsprosjekter
  • prosjekter innen naturvern/artsmangfold
  • grønne aktiviteter i skog, mark og i strandlinjen
  • aktiviteter innenfor dyrevelferd
  • avfallshåndtering/rydding av naturområder
  • opplysnings-/holdningsskapende prosjekter for barn og unge
  • andre prosjekter innen miljø og natur

Du kan ikke søke støtte til:

  • allerede gjennomførte prosjekter
  • ordinær drift
  • prosjekter som strider mot norsk lov

Søknaden skal være på maksimalt en side, og må inneholde et kostnadsoverslag. Midlene tildeles av Utvalg for Areal og samfunnsplanlegging (ARESAM). Midlene kan tildeles en eller flere søkere.

Søknaden sender du til postmottak@malvik.kommune.no, innen 26. oktober, 2018.

Har du spørsmål, ta kontakt med Lars Slettom på telefon 73 97 20 73.