English A A A A A
Figurer kommunereform

Nå kan du følge arbeidet med kommunereformen i Malvik på Facebook

Du finner oss på "Kommunereform i Malvik" på Facebook.

Hva er kommunereformen egentlig og hva betyr den for meg og mine?

Dette er spørsmål som mange er opptatt av.
Vi har ingen fasit, men på denne temasiden på Facebook ønsker vi å belyse ulike sider av saken. Vi gir ingen svar på hva som er det rette valget eller den rette meningen. Men siden kan kanskje være med på å gi mer kunnskap om kommunereformen og bakgrunnen for hvorfor det kommer en kommunereform nå. På bakgrunn av dette vil det kanskje være lettere å finne ut hva du selv mener, og det er mulig for deg å delta i debatten.