English A A A A A
Nå flyttes fisken tilbake til Stavsjøen

Nå flyttes fisk tilbake til Stavsjøen, men vi må vente med å fiske

Vannprøver viser at det ikke lenger er rotenon i Stavsjøen. Nå flyttes fisken tilbake igjen fra Kinnsettjønna. Disse fiskene er verdifulle for oppbyggingen av fiskebestandene av røye og ørret. På grunn av dette blir det ikke åpnet for fiske i Stavsjøen i 2021 og 2022.

Tiuren jakt, hund og fiskeklubb har nå flyttet de første fiskene tilbake fra Kinnsettjønna til Stavsjøen. Vannprøver viser at det ikke lenger er rotenon i Stavsjøen. Det gjør at arbeidet med reetableringen av fisk kan begynne. Fiskene som flyttes tilbake er viktige for oppbyggingen av røye- og ørretbestandene. Av den grunn blir det ikke åpnet for fiske i Stavsjøen i 2021 og 2022.

Målet er at minst 100 røyer og ørret skal tilbakeføres i løpet av våren 2021. Dersom målet ikke blir nådd, fortsetter arbeidet med fiskeflytting også etter sommerferien. Det forventes at ørret fra Krokåtbekken vil slippe seg ned til Stavsjøen og bidra til ny ørretbestand.

Det er Statsforvalteren i Trøndelag som er ansvarlig for tiltaket. Fylkeskommunen har gitt de nødvendige tillatelsene sammen med involverte grunneiere. Veterinærinstituttet, kommunen og Tiuren jakt, hund og fiskeklubb bidrar i gjennomføringen.

I uke 15 vil trolig luka på damanlegget på Stavsjøen lukkes, slik at vannstanden i Stavsjøen gradvis vil øke framover våren.

Utsetting av fisk i Stavsjøen
Utsetting av fisk i Stavsjøen. Foto: Lars Slettom