English A A A A A

Musikk- og kulturskole - opptak

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Kulturskole

Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Malvik kommunale kulturskole

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

Kriterier/vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

Pris for tjenesten

Priser for kulturskolen

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge. Se opplæringslova § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod.

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Malvik kommunale kulturskole               Åpningstid kontor: mandag - torsdag
Tlf:  73 97 24 75                 

E-post:mkk@malvik.kommune.no

Skjema

Søknadsfrist

Hovedopptak i juni

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Malvik kommunale kulturskole
Telefon:73 97 24 75
Epost:mkk@malvik.kommune.no
Postadresse:7560 VIKHAMMER
Besøksadresse:7560 VIKHAMMER

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-01-02 10:10
Gyldig til2018-10-21