Digital post illustrasjonsbilde

Motta posten din digitalt fra Malvik kommune

Malvik kommune sender ut posten digitalt til innbyggere og virksomheter. Nå er posten bare et tastetrykk unna.

Digital post – bedre service

En av verdiene til Malvik kommune er at vi skal være nyskapende. Vi jobber derfor med å digitalisere våre tjenester. Det betyr at du nå kan motta post fra kommunen i Altinn. Du vil motta sms og/eller e-post om at du har mottatt post i altinn. Det er samme sted som du i dag mottar din selvangivelse. Hvis du leser brevet ditt i Altinn vil du ikke få tilsendt brevet i posten. Hvis det går over to dager uten at du leser brevet i Altinn vil det bli skrevet ut og sendt til deg via posten.

Post blir levert digitalt til kun de som er brukere av Altinn, hvis du ikke er bruker anbefaler vi at du oppretter en bruker hos Altinn. Vi anbefaler at alle logger seg inn i Altinn og registrerer mobilnummer eller e-postadresse for varsling om elektronisk post. Da vil du umiddelbart få en melding når brevet blir sendt ut.

Vårt mål er at alle tjenesteområdene etterhvert kan sende ut digital post.

Dette vil føre til bedre service for kunden. Brevet blir nå tilgjengelig i den elektroniske postboksen, samme dag som det blir sendt fra kommunen.

Lovendring – digital kommunikasjon er nå hovedregelen

Det er vedtatt endringer i forvaltningsloven som gjør digital kommunikasjon til hovedregelen når forvaltningen kommuniserer med innbyggere og næringsdrivende.

Forvaltningsloven § 15 a 1. ledd er endret til å lyde:
«Et forvaltningsorgan kan benytte elektronisk kommunikasjon når det henvender seg til andre. Dette gjelder ikke når annet følger av lov eller forskrift gitt i medhold av lov.»
Les mer om dette på Difi sin hjemmeside

Post til firma, lag og foreninger

Firma, lag og foreninger som er registrert i enhetsregisteret har ikke mulighet til å reserverer seg fra å motta digital post. Det er vanligvis leder som er registrert som bruker i Altinn, men posten håndteres ofte av andre. Det er da viktig å gi tilgang til rette vedkommende. Det er også viktig at det er registrert mobilnummer eller e-postadresse for varsling om post i Altinn.

Her er veiledning for oppsett av varslingstjeneste og tilgangsstyring i Altinn

Altinn-app – posten rett i lomma på noen sekunder

Det er nå kommet en Altinn-app, som gjør at du kan lese posten på mobilen når du mottar melding om digital post.

Her finner du app-er for nedlastning.

altinn.jpg

Vil du fortsatt motta brevet ditt i posten?

Hvis du velger og ikke åpne posten du mottar i altinn, vil den bli sendt til deg i posten etter to dager. Det også mulig å reservere seg fra å motta digital post. Gå inn på www.norge.no  og klikk på «Reserver deg mot kommunikasjon på nett» eller ring 800 30 300.