English A A A A A
Bilde av Mostadmark Jernverk

Mostadmark Jernverk

Mostadmark Jernverk er et friluftsmuseum som drives på frivillig basis av Historielaget Mostadmark Jernverks Venner. Det ligger vakkert til i et turområde med opparbeidede stier. Jernverket er et av de mest bevaringsverdige verkene i Norge. Verket startet jern- og stålproduksjonen i 1657 og smeltingen ble innstilt i 1872. Driften var inndelt i tre perioder med produksjon av blant annet krigsmateriell, ovner, diverse støpejern og ulike stålprodukter - blant annet spiker.

På den nordre verkstomta finner vi i dag rester og ruiner av det eldste anlegget fra 1600-tallet, Norges eldste masovnsruin. Den gamle kontorbygningen "Contoiret" er restaurert og rommer i dag en utstilling av redskaper og verktøy fra de ulike driftsperiodene. Her er også innstallert en typisk Mostadmarksovn med vasemotiv samt en modell som viser en oversikt over hele anlegget slik det så ut som i 1856. Gammelsmia er restaurert og her er det lagt til rette for demonstrasjon av smedhåndverket. Labbistuggu, som opprinnelig fungerte som hvilested for smedene, er også satt i stand.

Det er satt opp informasjonstavle på området. Historielaget har også utarbeidet informasjonsbrosjyre på tysk og engelsk.

Åpningstider

Åpent søndager mellom klokken 11.00–1500 i juli og august. Ellers ved arrangement/avtalt besøk

Pris

Fri adgang på søndager. Ved guidet omvisning for grupper, avtaler vi pris i hvert tilfelle.

Booking

Ta kontakt med servicetorget på telefon 73 97 20 00, eller 928 03 291

 

E-post post@verketsvenner.no