Mostadmark Jernverk

Mostadmark JernverkMostadmark Jernverk er et friluftsmuseum som drives på frivillig basis av historielaget Mostadmark Jernverks Venner. Det ligger vakkert til i et turområde med opparbeidede stier. Jernverket er et av de mest bevaringsverdige verkene i Norge. Verket startet jern- og stålproduksjonen i 1657 og smeltingen ble innstilt i 1872. Driften var inndelt i tre perioder med produksjon av blant annet krigsmateriell, ovner, diverse støpejern og ulike stålprodukter - blant annet spiker.

På den nordre verkstomta finner vi i dag rester og ruiner av det eldste anlegget fra 1600-tallet, Norges eldste masovnsruin. Den gamle kontorbygningen "Contoiret" er restaurert og rommer i dag en utstilling av redskaper og verktøy fra de ulike driftsperiodene. Her er også innstallert en typisk Mostamarksovn med vasemotiv samt en modell som viser en oversikt over hele anlegget slik det så ut som i 1856. Gammelsmia er pietetsfullt restaurert og her er det lagt til rette for demonstrasjon av smedhåndverket. Labbistuggu, som opprinnelig fungerte som hvilested for smedene, er også satt i stand.

Det er satt opp en informasjonstavle på området. Historelaget har også utarbeidet informasjonsbrosjyre på tysk og engelsk.

Les mer her

Du kan også lese mer om Mostadmark Jernverk i prosjektet IS-tid til IT-tid

Informasjon

Beliggenhet:        Ved utløpet av Foldsjøen, ca 10 km sør for Hommelvik

Adkomst:              Følg skilt til Mostadmark mot Selbustrand

Parkering:            Ved muséet. Fri parkering.

Åpningstider:       Åpent søndager i juli og august og ved arrangementer. Omvisning ved henvendelser.

Kontakt:                Historielaget Mostadmark Jernverks Venner. Malvik kommune tlf 73 97 20 00

Tilgjengelighet: Friluftsmuséet er i hovedsak tilgjengelig for rullestol

Pris:                    Skoleklasser kr 120,-. Øvrige grupper kr. 240,-. Gruveturer etter avtale.

Tips en venn Skriv ut