English A A A A A
illustrasjon av mosjon. Eldre mann på tur.

illustrasjon av mosjon. Eldre mann på tur. Wodicka

Mosjon

Generelt

Fysisk aktivitet gir flere leveår med god helse (kvalitetsjusterte leveår), både lengre levetid og økt livskvalitet, sammenlignet med inaktivitet. Dersom vi øker aktivitetsnivået utover anbefalingene, kan det gi oss enda flere kvalitetsjusterte leveår (Helsedirektoratet, 2014c). Helsedirektoratet anbefaler at voksne er moderat fysisk aktive i minst 150 minutt per uke. Det vil si å utføre aktiviteter som gir raskere pust enn vanlig, for eksempel ved rask gange. Anbefalingen kan også oppfylles med minst 75 minutt aktivitet med høy intensitet per uke, eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet. Det er videre anbefalt å redusere tiden en bruker i ro, og unngå langvarig stillesitting. (Helsedirektoratet, 2014a).

Fysisk inaktivitet er en selvstendig risikofaktor for å få dårlig helse. Verdens helseorganisasjon (WHO) har slått fast at fysisk inaktivitet (her definert som å ikke oppfylle dagens tilrådinger for fysisk aktivitet) er den fjerde største risikofaktoren for ikke-smittsomme sykdommer, og at inaktivitet er en større risikofaktor enn høyt blodtrykk og høyt blodsukker (Lee, 2012).

Lengre perioder med inaktivitet eller stillesitting er sterkt knyttet til dette:

  • fedme
  • diabetes
  • metabolsk syndrom
  • enkelte former for kreft
  • hjerte- og karsykdommer
  • tidlig død

Status

Bedømt ut fra egenmeldinger i LEV VEL-undersøkelsen, er det en imponerende fysisk aktivitet blant befolkningen i Malvik, og det har vært en økning i fysisk aktivitet siden 2012.

75,6% av respondentene mosjonerer 1-3 ganger i uka eller mer. 29,8% mosjonerer nesten hver dag.

66,7% av de som mosjonerer, tar i så de blir svette og andpustne, og 7,1% tar seg nesten helt ut.

22,7% (de over 18 år) angir i Lev Vel-undersøkelsen at de har liten eller ingen tilgjengelighet til grøntarealer, parker og lekeplasser.

Malvik med sin langstrakte form og flere sentra gjør det ikke enkelt å bevege seg imellom sentrene med sykkel eller gange. Opparbeidingen av Malvikstien til gang- og sykkelvei vil øke sannsynligheten for at mange flere vil sykle imellom Hommelvik og Muruvik. Ny gang- og sykkelvei mellom Sveberg og Hommelvik blir også viktig for å øke bruken av sykkel som fremkomstmiddel. Skal vi få med oss alle i å være fysisk aktive, må det legges til rette for at de daglige aktivitetene i størst mulig utstrekning kan foregå til fots eller per sykkel. Det gjelder innkjøp av dagligvarer, besøk til venner, skolegang osv.

Ordningen med gratis folkebad er også et viktig bidrag til god folkehelse i Malvik kommune.

 

Utfordringer

Ungdata og LEV VEL undersøkelsen viser at mange ungdommer ikke er fornøyd med sitt lokalmiljø.