Møter, saksdokumenter og innsyn

Her finner du oversikt over alle møter i råd og utvalg.

Her finner du innsyn i utvalgsdokumenter.

Velger du dato, får du opp saksdokumentene.

Møteplan 2020

Møteplan 2022

Møteplan 2021 - vår

 

Jan

Feb

Mars

April

Mai

Juni

Kommunestyre

25.01

 

01.03

22.03

26.04

31.05

21.06

Formannskap

05.01

12.01

18.01

21.01

28.01

31.01

11.02

16.02

09.03

13.04

18.05

19.05

27.05

01.06

08.06

09.06

11.06

16.06

23.06

Utvalg for ARESAM

14.01

11.02

25.03

 

06.05

03.06

Utvalg for HeVE

28.01

 

18.03

 

06.05

 

Utvalg for OppKu

28.01

 

18.03

 

06.05

 

Administrasjonsutvalg

12.01

16.02

09.03

13.04

18.05

08.06

Kontrollutvalg

 

16.02

 

 

18.05

15.06

Trafikksikkerhetsutvalg

14.01

11.02

 

 

06.05

 

Brukerutvalg

26.01

 

02.03

 

25.05

22.06

Eldreråd

 

 

 

 

 

 

Ungdomsråd

 

 

 

 

 

 

Brukerutvalg for kollektivreisende

 

 

 

 

 

 

Klagenemd

 

 

 

 

 

08.06

Valgstyre

 

 

 

 

18.05

21.06

 

Møteplan 2021 - høst

 

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Kommunestyre

30.08

 

04.10

25.10

08.11

13.12

Formannskap

17.08

21.09

26.10

23.11

 

Utvalg for ARESAM

 

02.09

07.10

28.10

18.11

 

Utvalg for HeVe

 

09.09

28.10

18.11

 

Utvalg for OppKu

 

09.09

28.10

18.11

 

Administrasjonsutvalg

17.08

21.09

26.10

23.11

 

Kontrollutvalg

 

23.09

28.10

 

02.12

Trafikksikkerhetsutvalg

 

 

28.10

 

 

Brukerutvalg

 

 

05.10

16.11

22.12

Eldreråd

 

 

 

 

 

Ungdomsråd

         

Brukerutvalg for kollektivreisende

 

       

Klagenemd

 

21.09

26.10

 

 

Valgstyre

25.08

14.09

 

 

 

 

Her kan du se kommunestyremøtene som ble holdt til og med våren 2021, på web-TV.

Her kan du se kommunestyret på web-TV.