English A A A A A

Møtekalender 2022

 

Møteplan 2022 - vår

 

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Juni

Kommunestyret

31.

28.

28.

25.

30.

20.

Formannskap

18.

15.

15.

05.

18.

07.

Utvalg for ARESAM

20.

17.

24.

28.

19.

16.

Utvalg for HeVe

 

03.

24.

 

12.

 

Utvalg for OppKu

27.

 

17.

 

05.

 

Administrasjonsutvalg

18.

15.

15.

05.

18.

07

Kontrollutvalg

 

10.

24.

 

19.

 

Trafikksikkerhetsutvalg

 

 

 

 

   

Brukerutvalg

 

 

 

 

 

 

Eldreråd

 

 

 

 

   

Ungdomsråd

           

Brukerutvalg for kollektivreisende

 

         

Klagenemnd

           

 

 

Møteplan 2022 - høst

 

Juli

Aug

Sept

Okt

Nov

Des

Kommunestyret

 

29.

26.

 

07.

12.

Formannskap

 

16.

13.

25.

22.

 

Utvalg for ARESAM

 

18.

15.

06.

27.

17.

08.

Utvalg for HeVe

 

 

08.

27.

17.

 

Utvalg for OppKu

 

 

08.

27.

17.

 

Administrasjonsutvalg

 

16.

13.

25.

22.

 

Kontrollutvalg

    01. 27.   01.

Trafikksikkerhetsutvalg

           

Brukerutvalg

           

Eldreråd

           

Ungdomsråd

           

Brukerutvalg for kollektivreisende

           

Klagenemnd