English A A A A A

Helle Garberg Rånes er mobbeombud i Malvik kommune. Hun har kontor i Reidar Jenssens gate 8 i Hommelvik. Mobbeombudet vil være en ressursperson som kan støtte og veilede barn, elever og foresatte slik at disse får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskole.

Mobbeombudet kan:

  • gi støtte, råd og veiledning for barn, elever, foresatte og andre som har opplevd at et barn er eller har vært utsatt for ulike krenkelser eller mobbing
  • veilede og bistå med å løse utfordringer i det psykososiale miljøet i barnehage og skole
  • være en drøftingsparter og veileder for ansatte og eiere av barnehage og skole
  • bidra i drøftinger, kurs, temakvelder, foreldremøter med mer

Dersom du ønsker å komme i kontakt med mobbeombudet – enten for å drøfte en sak, stille spørsmål om ombudsordningen, komme med innspill eller bare hilse på, er du hjertelig velkommen innom kontoret. Du kan nå mobbeombudet på telefon 468 08 240 og e-post helle.ranes@malvik.kommune.no.

Mobbeombudet har også en egen Facebook-side og Snapchat-konto: Mobbeombudetm (Mobbeombudet i Malvik)

Her finner du informasjon om mobbeombudet i Trøndelag.

Aktuelt

Årsrapport Mobbeombudet i Malvik

Årsrapport mobbeombudet i Malvik

En oversikt over mobbeombudsarbeid, fokusområder og anbefalinger for videre satsing.