English A A A A A

Miljøsertifisering

Miljøsertifisering i Malvik kommune

Malvik kommune er en miljøfyrtårnkommune. Miljøfyrtårn er et nasjonalt sertfifiseringprogram for små og mellomstore virksomheter. Srtifiseringen hjelper bedriftene til å finne fram til miljø-og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme.

Som Miljøfyrtårnvirksomhet driver Malvik kommune arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Gjennom denne sertifiseringen må lovbestemte krav og krav pålagt av Miljøfyrtårns sertifiseringsordning dokumenteres og oppfylles. Kravene omfatter ulike miljøaspekt innenfor energi, avfall, transport, innkjøp og arbeidsmiljø.

Per 1. juli 2014 er over 5 000 ulike virksomheter sertifisert som Miljøfyrtårn, og det er utviklet krav for 72 ulike bransjer i offentlig og privat sektor. Det leveres årlige miljørapporter, og virksomhetene må resertifiseres hvert tredje år.

Når en virksomhet ønsker å bli Miljøfyrtårnsertifisert, oppretter virksomheten en miljøgruppe. En godkjent miljøfyrtårn-konsulent engasjeres som rådgiver og prosessleder. Det stilles generelle krav og spesifikke krav til ulike bransjer.

For å bli Miljøfyrtårnsertifisert engasjeres en uavhengig og godkjent sertifisør. Malvik kommune tildeler ikke sertifisører, men viser til Miljøfyrtårns liste over godkjente sertifisører. Virksomheten velger sertifisør ut i fra listen.

Når virksomheten er Mijløfyrtårnsertifisert, tildeles diplom underskrevet av sertifisør og ordføreren i Malvik kommune som et synlig bevis på at virksomheten tar sitt miljøansvar.