English A A A A A
Illustrasjon til mijlørettet helsevern

Illustrasjon til mijlørettet helsevern

Miljørettet helsevern i Malvik kommune

Arbeidet med miljørettet helsevern gir store faglige og forvaltningsmessige utfordringer. Både fysiske, kjemiske, biologiske, sosiale og andre faktorer virker inn på helse og trivsel.

Malvik kommune har siden 2014/2015 hatt et interkommunalt samarbeid med Trondheim kommune innenfor fagområdet miljørettet helsevern.

 

Fra 1.12.2018 er myndigheten delegert til Trondheim og miljøsjefen for følgende lover og forskrifter:

  • Lov om folkehelse kapittel 3, om miljørettet helsevern med unntak for myndighet til å delegere til interkommunalt selskap.
  • Forskrift om miljørettet helsevern.
  • Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v
  • Forskrift om skadedyrbekjempelse
  • Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.
  • Forskrift om strålevern og bruk av stråling § 60 Tilsyn, tredje ledd, jf. lov om strålevern og bruk av stråling § 18, med de til enhver tid gjeldende forskrifter og endringer i lov
  • Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.

Trondheim kommune er ansvarlig for all saksbehandling etter lovverkene over og tilhørende administrasjon.

Henvendelser som kommer inn under dette lovverket stiles til Miljøenheten, Trondheim kommune, telefon 72 54 25 50, e-post: miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no

Informasjon om fagfeltet finner du på nettsidene til avdeling for Miljørettet helsevern og forurensning, Miljøenheten.