Oppdatert info vedrørende stengt Homla bru:

Midlertidig adkomst til havna i Hommelvik

I forbindelse med at all trafikk under Homla bru er stengt, er det nødvendig å etablere en midlertidig adkomst til havna i Hommelvik.

Malvik kommune har fredag formiddag vært i dialog med alle næringsaktører på havna og Hommelvik Sjøside for å finne en løsning på adkomstproblemet.

Virksomhetsleder for FDV kommunalteknikk i Malvik kommune, Einar Westrum, opplyser at midlertidig adkomst til havna blir via Havnevegen, forbi Hommelvik sjøside, via den regulerte barnehagetomta ved elva og over den gamle brua på Havnevegen.
- All motorisert trafikk til og fra havna må altså kjøre via rundkjøringa på toppen av tunnelinnslaget i Solbakken og videre forbi boligblokkene på Sjøsiden. Det blir nedsatt hastighet til 30 kilometer i timen på denne strekningen, og vi anmoder alle trafikanter å vise ekstra hensyn i denne perioden, sier Westrum.
Arbeidet med å anlegge den midlertidige veiadkomsten over barnehagetomta startet fredag formiddag, og Westrum anslår at veien er klar til bruk allerede fra mandag.

Som tidligere varslet vil all trafikk under Homla bru bli stengt inntil skadene på brua er reparert. Dette gjelder også gående, og Westrum ber skoleelever og andre fotgjengere benytte gang- og sykkelvegnettet over jernbanetunnelen i Solbakken.