English A A A A A
Logo for Menn i barnehagen

Fokus på menn i barnehage

Menn i barnehagen

MIB, Menn i barnehagen er et nettverk bestående av menn som jobber for å rekruttere menn i barnehagene, og beholde de som allerede jobber der.

MIB holder årlige turer for barna i barnehagene i Malvik kommune, der de mannlige ansatte hovedsakelig drar sammen med barna. Dette for å gi barn og foreldre en «annerledes», men innholdsrik og spennende opplevelse. Samtidig blir MIB synlig selv om det foreløpig er en liten gruppe blant ansatte i barnehagene.

Vi har også satt oss som mål å få på plass sosiale sammenkomster og bedriftsidrett etter hvert.

«Likestilling mellom kjønnene skal gjenspeiles i barnehagens pedagogikk. Barnehagen skal oppdra barn til å møte og skape et likestilt samfunn.» (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver).

Jon Magne Grønbech

Leder MIB Malvik.