English A A A A A

Melding om igangsetting av byggetiltak

Dette gjelder for byggetiltak der kommunen har gitt tillatelse.

Når du får byggetillatelse vil det i vedtaket være krav om at du sender inn en melding som opplyser når du starter arbeidet og når det er antatt ferdig. Du kan bruke skjema på denne siden for slike meldinger.

Saksnummeret er referert i vedtaket du har mottatt av kommunen. Eks. 2017/4055. Melding om igangsetting skal kun benyttes i saker der kommunen har gitt en byggetillatelse.
Beskriv type tiltak - eks. nytt bolighus, tilbygg, garasje, bruksendring el.
Når settes arbeidet i gang?
Omtrent når antar du at arbeidet er ferdig?