Meld i fra om døde fugler

Mattilsynet ønsker tilbakemelding ved funn av døde eller syke fugler på grunn av fugleinfluensa

Utbrudd av fugleinfluensa i Europa og Norge gjør at Mattilsynet ønsker tilbakemelding om døde eller syke fugler. Spesiell oppmerksomhet rettes mot trekkfugler som snart vil komme tilbake. Fugleinfluensa utgjør en risiko for fugler. Smitterisikoen for mennesker vurderes som svært lav.

Jaktforbud for å hindre spredning av fugleinfluensa

På grunn av fugleinfluensa er det innført jaktforbud for å redusere sjansen for spredning av fugleinfluensa som er påvist på sør- og vestlandet. Trøndelag er et av høyrisikoområdene for fugleinfluensa. Folk som ferdes langs sjø, vann og våtmarksområder bes om å informere Mattilsynet (tlf. 22 40 00 00)om funn av døde/syke andefugler, måkefugler, vadere, ørn, kråke og ravn.

Svært lav risiko for smitte for mennesker, men unngå fysisk kontakt med døde fugler

Av hensyn til generell smittefare skal man unngå å komme i fysisk kontakt med syke eller døde fugler. Fugleinfluensaen er først og fremst en risiko for fugler og ikke for mennesker. Risikoen for smitte til mennesker vurderes som svært lav av Folkehelseinstituttet.

Frykt for smitte av tamfugler

For å unngå smitte til tamme fugler har Mattilsynet innført portforbud for fjørfe i Trøndelag. Tamfugl skal være innendørs eller eventuelt under tak. 

Mer informasjon 

Det er utarbeidet en egen informasjon for jegere.

Mer informasjon om fugleinfluensa finnes på sidene til Mattilsynet.