mariakapellet_small

Mariaalteret og Mariakilden

Et nybygd alter er reist på tuftene til den gamle Mariakirken som antageligvis skriver seg fra høymiddelalderen (ca 1000-1350). Det er usikkert hvor lenge kirka sto, men den kan ha vært i bruk etter reformasjonen i 1537. Kilden og kirken lå langs Romboleden og var et naturlig stoppested for pilegrimene som kom østfra på vei til Nidaros.

Gjennom hele middelalderen var Mariakirka og Mariakilden besøkt av sjuke som søkte frelse og helsebot. Fortellinger om krykker som ble liggende igjen etter folk ved kilden, kan tyde på at mange fant helbredelse og frelse på dette hellige stedet. Fordi kilden i Mostadmark bærer navnet etter en kvinnelig helgen, kan det være grunn til å tro at det opprinnelig var en kvinnelig naturvette som ble dyrka der?

Mariaalteret og Mariakilden ligger i nærheten av hverandre ved gården Volden Øvre, ca 1 mil sør for Hommelvik sentrum (skilt til Mostadmark).

Tips en venn Skriv ut